Jak Przywrócić Typy Profili W Systemie Windows?

Ten przewodnik został stworzony, aby pomóc Ci, gdy otrzymasz typy asortymentu w kodzie problemu systemu Windows.

Zalecane: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.

  Lokalne profile użytkowników. Tradycyjny profil użytkownika jest tworzony przy pierwszym logowaniu każdego użytkownika, aby pomóc urządzeniu komputerowemu.Profile użytkowników mobilnych. Mobilny profil multimediów to symulacja konkretnego profilu lokalnego, który jest kopiowany i przechowywany w dobrym bloku serwera.Obowiązkowe profile użytkowników.Tymczasowe profile internautów.

  Profil użytkownika to rzeczywisty zestaw folderów i plików rejestru komputera, które opisują środowisko właściciela.kiedy ten użytkownik się zaloguje. W rzeczywistości profile użytkowników zawierają:

  • Hierarchia plików używana do przechowywania ikon, powiązań nawigacji pulpitu, aplikacji startowych i tak dalej.inną wiedzę, a tym samym parametry. Struktura związana z tą hierarchią plików jest opisana bardziej szczegółowo za pomocąSekcja kwalifikująca się do „Przestrzeń nazw profilu użytkownika w systemie Windows Vista, ale 7” w dalszej części tego przewodnika.
  • Gniaz na komputery na stałe przechowuje te niestandardowe ustawienia pulpitu, a nawet aplikacji.Połączenia sieciowe, połączenia drukarki, kilka. Gałąź rejestru dla użytkownikówProfil, w którym skojarzony jest plik Ntuser.dat, dzięki wykorzystaniu katalogu głównego starego folderu rekordów właściciela.ustawienie wstępne rejestru HKEY_CURRENT_USER, gdy użytkownik się loguje. Ntuser.dat (ascentralizowany plik systemowy w korzeniach folderu profilu odwiedzającego) jest w stanie środowisko odwiedzającegoUstawienia, gdy właściciel loguje się, aby pomóc Ci w korzystaniu z komputera.
  • Lokalne profile użytkowników Lokalne profile użytkowników są przechowywane na komputerze wypożyczającego. KiedyGdy użytkownik po raz pierwszy wchodzi na komputer z systemem Windows, generowany jest pojedynczy lokalny identyfikator użytkownika.jest przypisany do użytkownika i jest domyślnie identyfikowany na %SystemDrive%, często w folderze Użytkownicynazwa użytkownikaw systemie Windows Vista i później oraz w Documents and Settingsnazwa użytkownikaPliki są mapowane na starsze wersje połączone z systemem Windows. Za każdym razem, gdy użytkownik rejestruje aktywność w,ładowany jest lokalny portfel usług użytkownika, a kalkulacja jest zawsze konfigurowana środowisko użytkownikazgodnie z ustawieniami porad zapisanymi w tej kolekcji. Kiedy użytkownik wyjdziekomputer, wszystkie zmiany konfiguracji są wykonywane w środowisku komputerowym mojego użytkownikaprzechowywane w profilu tego użytkownika za każdym razem, gdy dane są przesyłane.
   Wszystkie laptopy lub komputery z systemem Windows obsługują lokalne informacje o użytkowniku i informacje o operatorze komputera zProfile przyjazne dla użytkownika lokalnego są prawdopodobnie zaprojektowane w celu stworzenia unikalnego środowiska pomocy komputera dla indywidualnego użytkownika.który łączy się z laptopem. Dzięki temu lokalne profile surferów pozwalają udostępniać je tylko nielicznym odwiedzającym.tym samym komputerze, mimo to zachowują swoje ustawienia i zrozumienie dla użytkownika. WadaLokalną zaletą ludzi jest to, że może być faworytem w stosunku do komputera. Oznacza to, że podczasUżytkownik łączy różne typy komputerów, dane właściciela i modalności nie klikają na niego.Utrudnia to przeglądarkom poruszanie się poza obsługą dowolnego komputera dostępnego do pracy w pobliżu domu.
  • Profile użytkowników MoveRoaming Pojedyncze profile klientów mobilnych to profile zapisane w specjalnej lokalizacji naSieć, co często oznacza po prostu udostępnienie folderu na komputerze z historią. Gdy użytkownik wprowadzi każdy tematB. komputer kliencki, profil abonenta roamingu jest dosłownie ładowany z lokalizacji Socializei ładowane do komputera klienckiego w celu pogrupowania środowiska gościa pulpitu.Zazwyczaj w momencie, gdy użytkownik rozłącza się z Internetem, wszystkie zmiany konfiguracji są prezentowanePulpity są przechowywane w internetowym folderze współdzielonym. Oprócz zachowania zdecydowanie dobrej, niezawodnej kopiiProfil mobilny w niektórych udziałach programu, Windows przechowuje również idealną lokalną kopię w pamięci podręcznejŁańcuch mobilny na każdym komputerze, do którego zwykle loguje się sterownik.
   Profile użytkowników mobilnych mogą być obsługiwane tylko w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS).Klimaty i muszą być odpowiednio rozmieszczone i połączone. Pomoc odRoamingowe profile użytkowników, które zazwyczaj pozwalają użytkownikowi na łączenie się z dowolnym dostępnym komputerem.web 2.0, pobierz dowolny profil, pobierzZdobądź informacje i przeczytaj ich unikalne biuroSąsiedztwo. Kolejną korzyścią dla profili roamingowych jest to, że eksperci twierdzą, że można je przypisaćdla osób indywidualnych dodatkowo dla użytkowników dla grup kobiet i mężczyzn, którym oferujemy elastyczność w każdym typie biuraZapewnione jest głównie środowisko. Implementacja Windows XP utożsamiana z RUP ma kilkaPoprawiono słabe strony, przede wszystkim w Windows Vista i/lub później w innychDodatkowe ulepszenia w systemie Windows. Sekcja Opis użytkowników korzystających z roaminguProfile i przekierowanie folderów” w tym doskonałym przewodniku wyjaśnia tego rodzaju niedociągnięcia lub ulepszenia.
   Wymagani użytkownicy profilu, a nawet superwymagani użytkownicy profilu to kilka opcji roamingu.Wygodne profile. Obowiązkowe style użytkownika to rozwiązania tylko do odczytu dla mobilnych profili surferów.wstępnie skonfigurowane w celu zapewnienia spójnego środowiska pomocy IT, które:użytkownik nie może wymienić. Jeśli tworzysz konto gracza, użyj wymaganego użytkownikaProfil, sprawdzenie konta przesłane Pobiera profil z udziału warstwowego przy logowaniu. Jeśli toUruchom na użytkowniku, wszelkie wprowadzone zmiany i środowisko graficzne użytkownika są zdecydowanie ładowane w jakikolwiek sposóbdo danych przechowywanych w lokalizacji „sieciowej”, wprowadzone zmiany muszą być nadpisaneprzy następnym połączeniu, gdy różne profile roamingowe są ładowane z różnych serwerów. KoniecznieProfile użytkowników mają dokładnie te same cechy, co obowiązkowe profile użytkowników:Można je oczywiście znaleźć tylko do odczytu i na pewno nie zostaną skopiowane przez sieć, ponieważ są rozłączone. Jaki rodzajRóżnią się jednak tym, że są profilami super-obowiązkowymi, które są wymagane dla osób fizycznych.Zaloguj się. Każdy warunek, który obsługuje superwymagany profil członka, przesyłając gouniemożliwia również zalogowanie się tego użytkownika. Więc bardzo pewnieStyle niestandardowe należy uzyskiwać tylko tam, gdzie infrastruktura jest podłączona.niezwykle odpowiedzialny i konieczne jest posiadanie aktualnego profilu użytkownika.

  Profile użytkowników konta usługi

  Ile jest typów profili Windows?

  Te typy profili oferują profile użytkowników lokalnych, typy użytkowników mobilnych i profile użytkowników głównych. System Windows systematycznie ładuje swój własny czwarty typ profilu, tymczasowy profil użytkownika, aby zapobiec problemom użytkowników, gdy korzystający z systemu nie jest w stanie załadować żadnego zwykłego profilu użytkownika. Sklepy Windows powinny być profilami użytkowników na trudnym dysku powłoki lokalnej.

  W systemie Windows Vista W przypadku wersji dla dorosłych zalecane są specjalne tożsamości w celu uzyskania pomocy.Konta takie jak system lokalny, usługa lokalna i usługa sieciowa, a także niezwykle dobrzekonta użytkowników. Profile używane po prostu dla tych kont są następujące:

  < p>

  Jakie są często dwa typy profili wcześniejszych wpisów w systemie Windows?

  Lokalne profile użytkowników Lokalne profile użytkowników są niewątpliwie zawsze przechowywane na urządzeniu kupującego.Profile klientów mobilnych Profile użytkowników mobilnych są w rzeczywistości przechowywane w centralnej lokalizacji i przesyłane przez sieć, co zwykle stanowi idealny udział plików związany z serwerem rejestracji.

  Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.