Jak Sobie Poradzić Z Błędem Ludzkim W Medycynie?

Table of Contents

Zalecane: Restoro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.

  W zeszłym tygodniu wszyscy użytkownicy zgłaszali, że doświadczyli nieporozumień medycznych.Eksperci szacują to aż 98 000 osób rocznie umiera z powodu problemów lekarskich, które występują w szpitalach. To więcej niż śmierć spowodowana prowadzeniem pojazdu, rak piersi czy AIDS – kilka przyczyn, niestety, przyciąga znacznie więcej uwagi sąsiadów.

  Opis

  To

  Czy błąd przepisanego leku jest błędem człowieka?

  Błędy w leczeniu nadal stanowią problem dla pracowników służby zdrowia, a nie tylko dla całej społeczności, zwłaszcza w kwestii zapobiegania szkodom spowodowanym błędami medycznymi. Wielu pracowników służby zdrowia obawia się czasu potrzebnego na zgłoszenie błędów ze strachu związanego z karą, w tym utratą licencji na centrum, a nawet karą więzienia. Większość profesjonalnych pracowników milczy, zamiast wskazywać na przyznanie się. Bądź świadomy swojego błędu i swobodnie dyskutuj o nim z kolegami. Może to również prowadzić do dalszych szkód dla naszego własnego pacjenta, jeśli aplikacja powodująca bezsprzecznie błąd nie zostanie utożsamiona z poprawioną; dlatego samozaparcie może negatywnie wpłynąć na wyniki pielęgnacyjne. W związku z tym liderzy farmacji muszą działać razem z innymi, aby dodać systemy, które zwykle działają bezpośrednio, aby zapobiegać rozbieżnościom w lekach, jednocześnie promując prawdziwą „sprawiedliwą kulturę” w zarządzaniu wydajnością i wpływami. Ta kultura musi być przekrojowa iw konsekwencji przekrojowa. Liderzy farmaceutyczni muszą dokładnie wiedzieć, jak wyjaśnić zachowanie w przypadku niepowodzenia, ustalić oczekiwania dotyczące sukcesu, wpajać wartości pracownikom biurowym i dalej zwiększać odpowiedzialność w miejscu pracy. Ten artykuł przedstawia obraz koncepcji kultury przystępnej cenowo i wyjaśnia, w jaki sposób założyciele farmacji mogą wykorzystać tę koncepcję do usuwania błędów w usługach farmaceutycznych, które zazwyczaj są wyłącznie skoncentrowane na pacjencie.

  Zbiór zredagowanych artykułów bada aspekty świadczenia opieki zdrowotnej, w których błąd ludzki prowadzi do nieprzewidzianych negatywnych konsekwencji. Do celów tej książki, nasz błąd obejmuje niewłaściwe zarządzanie opieką zdrowotną rzekomo opłaconą za: * Niedociągnięcia lub niedokładności w projekcie urządzenia zabezpieczenia społecznego lub środowiska instytucjonalnego dla mojej opieki; Niewłaściwa reakcja na skargi dotyczące środowiska, takie jak przeludnienie i nadmierny chaos w zakładach, ekstremalne temperatury lub brak elektryczności i wody w domu lub przestrzeni; * Błędy poznawcze, a także pominięcia i założenia spowodowane brakiem informacji i/lub czynnikami sytuacyjnymi – stresem, niskim lub nadmiernym obciążeniem poznawczym. Lata zwróciły uwagę na dobrostan, a amerykańskie społeczeństwo na pewien błąd (Kohn, Corrigan i Donaldson, 1999). Na podstawie badań przeprowadzonych w Kolorado, Utah i Nowym Jorku IOM oszacowało, że od 44 000 do 98 000 Amerykanów umiera każdego roku z powodu komplikacji związanych z błędami pielęgniarskimi, którym z definicji można zapobiec lub można je złagodzić. Badanie przeprowadzone w Kolorado i Utah pokazuje, że 2,9% naszych hospitalizacji miało skutki uboczne (Thomas i in., 2000). W niedawnym specjalnym badaniu przeprowadzonym w Yorku, zdarzenia niepożądane wystąpiły w 3,7% hospitalizacji (Brennan, TA, et al., 1991). Raport Instytutu Medycyny z 2001 r. „Przekraczanie luki jakościowej” podkreśla potrzebę poprawy restrukturyzacji systemów opieki zdrowotnej i systemów bezpieczeństwa pacjentów. Raport zidentyfikował sześć celów poprawy tego systemu opieki zdrowotnej: (1) bezpieczny, (2) dobrze prosperujący, (3) skoncentrowany na pacjencie, (4) terminowy, (5) cenny i (6) uczciwy (Komitet Instytutu Medycyny) . ). w sprawie jakości opieki zdrowotnej w Ameryce, 2001). To skupia się na s. . Ze względów bezpieczeństwa, tj. Aby uniknąć szkód dla pacjenta między zabiegami zaprojektowanymi, aby Ci pomóc. Jednak ukierunkowana poprawa może być powiązana ze wszystkimi innymi. Na przykład, terminowość, bezpieczeństwo i opłacalność mogą być powiązane: nieefektywne procesy mogą prowadzić do opóźnień w opiece, a następnie zapobiegać szkodom dla pacjentów, których można błogosławić. H2> W opiece zdrowotnej specjaliści od składników ludzkich dążą do poprawy relacji między ludźmi i systemami dla wszystkich interesariuszy — pracowników służby zdrowia, pacjentów i członków rodzin. Twoja praca może koncentrować się na poprawie bezpieczeństwa i użyteczności nowego pojedynczego produktu, takiego jak określony wyrób medyczny, lub na poprawie całego procesu zamawiania.upok, a także struktury organizacyjnej (na przykład przywództwa, kontroli łańcucha dostaw, Itp.). Eksperci ci starają się pomóc ci zrozumieć wiele czynników wpływających na system aktywności seksualnej — środowisko medyczne; Zaangażowane zadania, narzędzia i metody; Oraz środowisko organizacyjne, w którym zwykle odbywa się praca, i trzeba przeprojektować systemy, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i wydajność zespołu.

  Zalecane: Restoro

  Restoro to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z Windowsem – Restoro może pomóc!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

 • Definicje

  Słowo l „Błąd medyczny” jest używany w formie informacji w prawie wszystkich sytuacjach zawodowych, które szkodzą pacjentom. Błędy zdrowotne byłyby często określane jako awarie bytu ludzkiego[5]. Niezależnie od tego, czy etykieta jest w większości błędem medycznym, czy błędem ludzkim, w definicjach używanych w systemie leczenia wspomina się, że pojawia się on, gdy inny świadczeniodawca szpitala wybierze niewłaściwy program leczenia, niewłaściwie zastosuje odpowiednią metodę leczenia lub odczyta nieprawidłowe spojrzenie CT . Zwrócono również uwagę, że wiele z tych definicji definiuje, ale należy je dokładniej omówić. Na przykład badania przeprowadzone przez lekarzy dotyczące przestrzegania higieny rąk, które pojawiają się na oddziale intensywnej terapii, pokazują, że przestrzeganie zaleceń waha się od 19% do 85%. są nieszkodliwe wypadki, a może błędy.

  Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.