Kroki Naprawy Kodu Zwrotnego Wiadomości HTTP

Zalecane: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.

  W ciągu ostatnich kilku dni niektórzy wielbiciele napotkali kod błędu dzięki kodowi powrotu posta http. To pytanie pojawia się z powodu kilku czynników. Teraz je omówimy.Kody statusu opinii HTTP wskazują sukces dołączony do konkretnego żądania HTTP. Odpowiedzi są właściwie podzielone na pięć klas: Odpowiedzi informacyjne (300-199) Odpowiedzi na wątpliwości (200-299) Zasoby dodatkowe (300-399)


  Zalecane: ASR Pro

  ASR Pro to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z systemem Windows — ASR Pro może pomóc!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

 • Te informacje badawcze zostały utworzone na podstawie informacji zbliżonych do prawa o używaniu HTTP bezpośrednio na foundietf.org i Wikipedii. Kliknij tytuł wyjaśnienia i link do kodu stanu, aby dowiedzieć się więcej.

  1xx Informacje o zajęciach

  http kod powrotu posta

  Ten numer pozycji wskazuje na tymczasową odpowiedź, która składa się tylko z żyłki statusu i dostarczonych nagłówków, a kończy się pustą linią. Nie trzeba żądać nagłówka dla tej strategii stanu klasy. Ponieważ HTTP/1.0 praktycznie nie identyfikuje kodów stanu 1xx, serwery NIE POWINNY wysyłać odpowiedzi 1xx do idealnego konkretnego HTTP/1.0, z wyjątkiem klientów nie tak bardzo, jak w warunkach prób i błędów.

  Klient POWINIEN być przygotowany na wprowadzenie jednej, więcej odpowiedzi o statusie 1xx przed udzieleniem odpowiedzi, co może wystąpić sporadycznie, jeśli obecnie klient nie odpowiada na ten komunikat o statusie 100 (kontynuuj). Agent konta MOŻE nie zauważyć improwizowanego statusu odpowiedzi 1xx.

  Serwery proxy POWINNY przychodzić przed odpowiedziami 1xx, chyba że połączenie anonsu hosta proxy i jego klientów zostało odwrócone lub serwer proxy zażądał wygenerowania prawdziwej odpowiedzi 1xx. (Na przykład w przypadku, gdy serwer proxy dodał ustalone pole „ByWait: 100-Continue” podczas przesyłania konkretnego żądania i nie musi przesyłać odpowiednich odpowiedzi za sto dolarów (Kontynuuj).)

  Wikipedia

  Ta klasa kodów listy kontrolnej definiuje odpowiedź tymczasową, która zawiera tylko wiersz stanu jako różne nagłówki i kończy się określoną, określoną pustą linią. Ponieważ z pewnością nie zdefiniowano żadnych kodów stanu 1xx dla HTTP/1.0, ze względu na warunki eksperymentalne uczestnicy nie mogli wysłać 1xx i odpowiedzieć na HTTP/1.0 z wyjątkiem klienta.

  Osoba SOLL kontynuuje wpisywanie swojego żądania. Ta tymczasowa odpowiedź jest prawdopodobnie używana, aby poinformować klienta, że ​​wczesna część pobrania została faktycznie odebrana i nie została jeszcze odrzucona, a także komputer. Klient POWINIEN wysłać resztę całego żądania lub po prostu zignorować ten wynik, jeśli żądanie zostało już sfinalizowane. Serwer POWINIEN wysłać odpowiedź końcową po zakończeniu przymusu. Szczegółowe omówienie mojego użycia i obsługi tego kodu dobrej reputacji znajduje się w sekcji 8.2.3.

  Wikipedia

  Co prawdopodobnie będzie kod odpowiedzi HTTP 204?

  Kod odpowiedzi dobrej nazwy „HTTP 204 No Content Success” wskazuje na pomyślne uruchomienie aplikacji, ale zdecydowanie powoduje, że użytkownik całkowicie opuszcza bieżącą stronę. Na przykład, wszystko to może być często używane nieco częściej podczas pracy nad funkcją utrzymania i edycji typu kanałów rss.

  Oznacza to, że witryna posiada odebrane nagłówki żądania, więc nasz klient musi przystąpić do wysłania głównej treści żądania (na przykład w naszym żądaniu usługi, które może wymagać wygląd do wysłania). Jeśli treść konsultacji jest duża, niefunkcjonalnym jest zapisywanie jej w sieci, gdy żądanie zostało już odrzucone, głównie z powodu błędnych nagłówków. Aby serwer upewnił się, że każde z moich żądań może zostać zaakceptowane bezpośrednio na podstawie samych nagłówków żądań, członek musi wysłać „Expect: 100-continue” tak, jak tagi h2 w swoim pierwotnym żądaniu, aby po prostu zaznaczyć „100”. kontyntynuj”. Otrzymałem kolejną odpowiedź z kodem stanu. kontynuowanie do przodu (lub 417 Wait nie powiodło się i nie kontynuowano).

  Jednak serwer ma wiedzę, że jest skłonny na wyłączność decydować o żądaniu naszego klienta za pośrednictwem jakiegoś pola nagłówka Upgrade-Logo (sekcja 14.42), aby w końcu umożliwić najnowsze zmiany w protokołach aplikacji używanych w tej łączności. Przełącznik hosta przechowuje dzienniki wskazujące na te, które zostały skategoryzowane według wpisu odpowiedzi do wiersza nagłówka bezpośrednio po wierszu zapisu, co może spowodować przerwanie stu jeden odpowiedzi. Protokół

  Powinien po powrocie 220 czy 201?

  Odnieść sukces. Najczęściej zwracane są dwa kody reputacji. Oznacza to po prostu, że żądanie zostało odebrane, ale zrozumiane i ulepszone. Kod stanu 201 wskazuje, że nowe żądanie zakończyło się powodzeniem, a ponadto w wyniku utworzono zasób (na przykład jedną konkretną nową stronę).

  POWINNO być zmieniane tylko bez względu na to, czy zawsze było to korzystne. W konkretnym procesie przejście na nowszą wersję z HTTP ma pierwszeństwo przed starszymi trendami, a przejście na wspólny synchroniczny protokół czasu rzeczywistego może mieć znaczenie przy wysyłaniu zasobów korzystających z większości tych funkcji.

  Wikipedia

  http kod wysłania zwrotnego

  Ta metoda, zażądana przez nowego zgłaszającego, powoduje, że serwer sieciowy odwraca protokół, a host rozumie, że go akceptuje.

  Sygnał stanu 102 (przetwarzanie) może być użyty jako ta tymczasowa odpowiedź do poinformowania użytkownika, że ​​funkcje serwera w pełni zezwoliły na żądanie, ale nie zakończyły go. Ten kod stanu POWINIEN być wymagany TYLKO, jeśli kelner racjonalnie spodziewa się, że żądanie zajmie znaczną ilość czasu do zakończenia. Jeśli metoda zajmuje znacznie więcej niż 20 sekund na zaplanowanie działania (wartość rozsądna, ale arbitralna), serwer POWINIEN zwrócić uprawnienie 102 (przetwarzanie). Serwer POWINIEN wysłać ruchomą odpowiedź po zakończeniu żądania.

  Co można opisać jako kod odpowiedzi w odniesieniu do posta?

  Hasło statusu 204 jest zwykle przekierowywane w celu skorygowania żądania PUT , POST lub DELETE , gdy ten interfejs API REST odmawia zwrócenia całego komunikatu o stanie lub widoku, który może zawierać treść komunikatu odpowiedzi.

  Przetwarzanie możliwości jako całości może zająć trochę czasu, głównie metodami, które obsługują obecnie dyplom nagłówka. W takich przypadkach jeden konkretny właściciel może zakończyć czas połączenia w oczekiwaniu na odpowiedź. Jeśli nie muszą kontaktować się z tym serwerem, mogą zwrócić ostatni sygnał stanu 102 (Przetwarzanie), aby wskazać klientowi, że serwer nadal przetwarza tę metodę.

  Wikipedia

  Ponieważ jedno nowe żądanie WebDAV może zawierać dziesiątki milionów podżądań dotyczących operacji na plikach, wykonanie praktycznej aplikacji przez pojedynczą osobę zajmuje dużo czasu. Ten kod wskazuje, że serwer hostingowy otrzymał żądanie i zwykle wykonuje obliczenia, ale zdecydowanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Zapobiega przekroczeniu limitu czasu programu i przekonaniu, że typ żądania został naprawdę utracony.

  2xx sukces

  Ten prawidłowy status kryptonimu wskazuje, że żądanie biznesowe zostało odebrane, zrozumiane, a następnie zaakceptowane.

  Wikipedia

  Ten kod statusu kategorii wskazuje, w jaki sposób działanie żądane przez zleceniodawcę zostało rzeczywiście odebrane, zrozumiane, zaakceptowane i zakończone pomyślnie.

  Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.