Najlepszy Sposób Na Przywrócenie Serwletu JSP Tomcat

W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy z naszych użytkowników zgłaszali nam, że mogli napotkać serwer JSP Tomcat Servlet.

Zalecane: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.

  W swej istocie Tomcat jest zawsze serwletem JSP i dobrym seederem. Serwlet Java hermetyzuje kod, tak więc logika biznesowa i definiuje sposób przetwarzania oprogramowania i odpowiedzi na serwerze Java. JSP to technologia renderowania po stronie serwera. Jako aktualny programista piszesz nowy serwlet po drugiej stronie typu JSP, a następnie pozwalasz Tomcatowi zająć się routingiem.

  servlet jsp tomcat

  W tym przewodniku po Javie przeprowadzimy Cię przez plan tworzenia od podstaw programów internetowych w Javie (opartych na serwlecie połączonym z JSP) przy użyciu środowiska Eclipse IDE z Maven jako system budowania i Tomcat jako rozległy system internetowy. Ten samouczek jest przydatny, aby znaleźć nowych użytkowników JSP, Servlet, Eclipse, Maven i Tomcat. W tym przewodniku zostaną wykorzystane następujące technologie i oprogramowanie:

  • JDK 8
  • Servlet 3.1
  • JSP 2.3
  • Eclipse 4.6 (neon)
  • Apache Tomcat 8
  • li

   1. Tworzenie dynamicznego projektu WWW w języku Java

   Zalecane: ASR Pro

   ASR Pro to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z systemem Windows — ASR Pro może pomóc!

  • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
  • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
  • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

  • W środowisku Eclipse IDE kliknij panel Plik > Nowa dynamika > Projekt sieci Web, aby uruchomić projekt aplikacji sieci Web w języku Java. Nazwij konstrukcję „HelloWorldJavaEE” i zapisz konkretny parametr przemierzania dla:

   • Docelowe środowisko wykonawcze: Apache Tomcat v8.0
   • Dynamiczny moduł WWW (wersja opcji serwletu): 3.1
   • Konfiguracja: domyślna Aby skonfigurować Apache Tomcat v8. 0

   Co to jest Tomcat JSP silnik?

   Jasper jest w rzeczywistości silnikiem Tomcat JSP. Jasper analizuje pliki JSP, aby skompilować je bezpośrednio do kodu programu Java jako serwlety (które muszą być obsługiwane przez Catalinę). W oparciu o to, czego dowiedział się mój przyjaciel, Jasper wykrywa zmiany znalezione w wersjach JSP, a także je rekompiluje. Począwszy od wpisu 5, Tomcat używa Jaspera 2, który jest fantastyczną implementacją specyfikacji Sun Microsystems JSP 2.0.

   Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:Kliknij dwukrotnie dalej, aby otworzyć ekran. :

   W tym miejscu możemy włączyć opcję Generuj deskryptor xml web.Deployment, aby uzyskać plik web.xml. Ale ponieważ Servlet 3.0 może być deklarowany w adnotacjach, niekoniecznie potrzebujemy, który utworzy cały plik XML. Kliknij Gotowe. Eclipse tworzy projekt, który wygląda tak: To po prostu zdecydowanie typowy projekt Java EE. Wtedy prawdopodobnie umieścimy wsparcie Maven.

   2. Dodawanie zależności Serlvet i JSP do projektu Mavens

   Teraz musimy wdrożyć Mavena, aby był menedżerem kompilacji w naszej pracy. Aby to zrobić, klikam prawym przyciskiem myszy konkretny projekt i wybieram Konfiguruj > Konwertuj na projekt Maven. Gdy pojawi się okno dialogowe Utwórz nowy POM, wpisz następujące informacje: Uwaga jest automatycznie wykorzystany jako główny pakiet, o który poprosił nasz kod Java. Teraz przejdź do pliku pom.xml utworzonego tylko w ramach zadania. Otwiera się w trybie XML i wstawia kod zaraz po każdym , a zatem element:

   Czy Tomcat może uruchamiać JSP ?

   3 odpowiedzi. Potrzebujesz kontenera JSP/Servvet, który bezproblemowo obsługuje teraz strony JSP dla kupujących. Na rynku i obecnie z użytku Należy używać wielu kontenerów JSP/serwletów, ale w wielu przypadkach najczęściej administrowanym jest Apache Tomcat. Otwórz przeglądarkę i przejdź do czasu dla adresu URL http://localhost:8080 , zaleca się otwarcie domyślnej strony dyskusji między ludźmi.

   serwlet javax.javax.servlet-api3.1.0tematjavax.servlet.jspjavax.servlet.jsp-api2.3.1temat

   Tutaj widać dwie zależności dla Servlet API 3.1.0 i JSP API 2.3.1. Zapisz plik pom.xml, a Maven w najlepszym przypadku pobierze zależne pliki JAR za darmo w ciągu kilku sekund, jak widać w sekcji Biblioteki nowego przedsięwzięcia:

   3. Strona kompilacji JSP

   Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy > Plik JSP. Wpisz index.jspas, taką jak nazwa pliku w oknie dialogowym Nowy plik JSP: zobacz Eclipse uruchomiło dokładny plik index.jsp w, powiedziałbym, katalogu WebContent. Zaktualizuj program, biorąc pod uwagę następujący kod:

   <%@ Witryna language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"  pageEncoding="ISO-8859-1"%>Witaj EE świecie

   Witaj, Java JSP i serwlet!

   Czy JSP jest lepszy w porównanie do serwletów?

   Servlet jest szybszy niż JSP. JSP jest wolniejszy niż serwlet, ponieważ pierwszym krokiem w cyklu życia JSP jest przetłumaczenie JSP na kod Java, a następnie umieszczenie go. Aplet może akceptować dowolny rodzaj żądania protokołu. JSP akceptuje tylko żądania HTTP.

   Jak widać, ta strona internetowa po prostu używa HTML do wyświetlania zwykłego tekstu osoby „Hello JSP and Servlet!”.

   4. Przetestuj stronę

   servlet jsp tomcat

   Cóż jsp, powinniśmy sprawdzić blog jsp, aby upewnić się, że serwer działa fantastycznie. Jeśli nie dodałeś serwera Tomcat do Eclipse, postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi w sekcji FAQ, aby utworzyć Apache Tomcat w moim IDE. Aby wdrożyć projekt na Tomcat, zazwyczaj przeciągnij i upuść projekt w dowolnym miejscu z dowolnego widoku w Eksploratorze projektów do sekcji Sprawdź serwery, co spowoduje wyświetlenie następującego zrzutu ekranu: maven-tomcat/Tomcat_in_Servers_view.png”> Kliknij prawym przyciskiem myszy na serwer podczas normalnej pracy i wybierz “Start” Po kilku sekundach Tomcat pojawi się w stanie “Uruchomiony” i na pewno zobaczysz, że ostatnie grupowanie tutaj w widoku konsoli wygląda na to:

   INFO: Serwer zaczyna się za 1239 ms

   Możesz obecnie przetestować stronę JSP dzięki uprzejmości – klikając prawym przyciskiem myszy projekt, wybierając opcję Uruchom jako > Uruchom na serwerze i klikając Zakończ w rozmowie Uruchom na serwerze. Spowoduje to otwarcie wewnętrznej przeglądarki on-line w środowisku.Nie takie IDE jak to: Zobacz często “Hello And jsp Servlet!” pokaz internetowy, co zwykle może oznaczać, że aplikacja internetowa jest obecna i działa poprawnie. Gratulacje! – Inną opcją jest odblokowanie zewnętrznej przeglądarki, takiej jak Google Chrome i wprowadzenie następującego adresu URL (wyświetlanego w przeglądarce internetowej urządzenia):

   5. Odśwież stronę JSP (dodaj formularz)

   Następnie może zaktualizować stronę JSP do pozycji z serwletem Java. Koncepcja polega na dodaniu formularza tak, aby stał się stroną internetową, a po napisaniu konkretny formularz będzie wysoko przetworzony przez nasz serwlet. Dodaj poprawny kod wokół tagów strony:

   Witaj JSP i Servlet!

   Wprowadź tożsamość:

   Ten standard HTML dodaje niestandardowy formularz z polem tekstowym i przyciskiem, który ma być stroną dla fanów. Atrybut hobby formularza definiuje adres URL, który zwykle obsługuje marketing tego formularza. W tym przypadku zapewniamy odpowiednią ścieżkę dotyczącą tej aplikacji i przechodzimy do ważnego serwletu Java, który możemy utworzyć w dalszej części. Gdy zaczniesz zapisywać, ale zaktualizujesz przeglądarkę, prawdopodobnie wiele osób będzie miało coś takiego: Wypróbuj cokolwiek w polu tekstowym i wybierz “Wywołaj serwlet” , otrzymamy praktycznie każdą ładną stronę błędu 404, taką jak: ” > Nie martw się. Może to być spowodowane tym, że nie stworzyliśmy serwlet Java do obsługi tego żądania. Zrobimy to w następnej sekcji.

   6. Utwórz gigantyczny serwlet Java

   Zanim stworzymy serwlet, stwórzmy dla każdego z nich pakiet Java o nazwie net.codejava. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekty, wybierz Nowy> Pakiet. Wprowadź nazwę usługi w oknie dialogowym Java Innovative New Package. Teraz kliknij wszystkie nazwy pakietu macierzystego, który utworzyłeś i wybierz Nowy > Servlet, a następnie wprowadź HelloServlet jako nazwę statusu w dyskusji na temat tworzenia serwletu:

   Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.