Rozwiązywanie Problemu Z Zakresem Serwletów Java

Oto kilka prostych kroków, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu z rozmiarem aplikacji serwletu Java.

Zalecane: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.

  Zakres kontekstu/aplikacji rozpoczyna się, gdy aplikacja sieci Web osoby jest uruchamiana, a kończy w momencie jej zatrzymania lub ponownego uruchomienia. Dostępne są parametry/atrybuty w oprogramowaniu – wszystkie żądania i sesje. Kontekst/obiekt leczenia jest dostępny w witrynie JSP niejawnie jako przestrzeń docelowa aplikacji.

  do<średni>

  1. Kontekst/zakres Javax.servlet.ServletContext

  2. Sekcja żądań Javax -.servlet.http.HttpServletRequest

   Jaki może być zakres aplikacji w Javie?

   Kontekst zakresu Prawdopodobieństwo kontekstu lub zakres pozostawia w punkcie, w którym aplikacja internetowa może być obsłużona (uruchomiona), ostatecznie to zadanie zostanie usunięte z usługi.I (zatrzymane), a instrument sieciowy nie zostanie ponownie załadowany. Opcje/atrybuty zakresu są czasami dostępne dla zapytań oraz wersji demonstracyjnych.

  3. Zakres sesji -javax.servlet.http.HttpSession

  4. URL JSP — zakres Javax.servlet.jsp.PageContext

  Zakres zadania serwletu java

  W tym poradniku omówimy atrybuty serwletu. Czy atrybuty mogą być produktami, ale nie łańcuchami, i są używane do rzeczywistego przekazywania danych między żądaniami. Najważniejszym postępowaniem w przypadku aplikacji internetowej są określone dane do różnych apletów porównywalności. Pozwala nam to na przykład na zbieranie informacji z formularza, ale także przechowywanie ich w naszej bazie danych. Istnieją trzy różne zakresy żądań: zakres wznowienia i zakres sesji.

  Struktura głównej +–| +–java| Projekt

  Co to jest po prostu aplikacja zakres w JSP?

  Do celu JSP utworzonego z pełnym zakresem aplikacji można z pewnością uzyskać dostęp z dowolnego typu w odniesieniu do strony w aplikacji. Obiekt JSP jest powiązany. Obiekt dotyczący zapytania. Obiekt Implicit aplikacji oferuje własny zakres.

  +--źródło| +--com| +--Pamięć nie tylko znaleziona| |--GetAttributesServlet.java| |--SetAttributesServlet.java| |--zasoby| |--aplikacja internetowahelp.xml

  Zależność Mavena

  serwlet javax. javax.servlet-api 3.1. 0 temat

  Ustaw atrybuty serwletu: ApplicationScope, SessionScope, RequestScope

  Atrybuty mogą zawierać dowolny pojedynczy obiekt, nigdy tylko ciągi. Oraz w danych używanych biletów między aplikacjami. Czy istnieją tylko trzy różne zakresy Brand-Servlets.Scope: więcej

  Żądanie

  • jest prawdopodobnie przydatne w przetwarzaniu dobrych wyników przesłanego formularza. W przypadku niektórych żądań objętych zakresem użytkownik może być potencjalnie pewien, że żadne inne aplikacje nie zostaną wysłane na Twoje wiadomości e-mail. Kredytów nigdy nie można zarejestrować w tych programach objętych zakresem, gdy żądanie jest wysoce dopracowane. Ta dziedzina ma minimalny okres istnienia:
  • Sfera jest powiązana przy użyciu ostatniego użytkownika. Kiedy internauta ponownie odwiedza Twój kontener internetowy, sesję inicjuje jakaś aplikacja internetowa. W ten sposób czas życia każdej sesji jest utrzymywany tak długo, jak długo użytkownik komunikuje się z twoją prostą lub aplikacją, wywoływana jest druga session.invalidate().
  • Zasięg: lub jest tak naprawdę globalny dzięki Twojej aplikacji internetowej jest naprawdę połączony. Ta funkcja ma również zastosowanie tak długo, jak wdrożony jest system sieciowy.

  zakres zadania serwletu java

  pakiet com.memorynotfound;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.adnotation.WebServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;importowanie javax.servlet.http.HttpSession;import java.io.IOException;@WebServlet("/set-attributes")public class SetAttributesServlet rozszerza HttpServlet  bezpieczny i dźwiękowy doGet (odpowiednio HttpServletRequest void req, HttpServletResponse) ServletException, wyrzuca IOException    // Cecha powiązana z aplikacją    zad.getServletContext().setAttribute("nazwa", "atrybut podobny do aplikacji");    // Ustaw zakres sesji atrybutów    dostawca HttpSession = wym. sesja();   Sesja .setAttribute("nazwa", "atrybut zdolności sesji");    // zestaw atrybutów skonsultuj się, aby wypróbować zakres    zad.setAttribute("nazwa", "zadaj atrybut asortymentu");    // Wyślij trasę do przeciwnego serwletu    zad.getRequestDispatcher("get-atrybuty").forward(zapotrzebowanie, odp);  

  Przyspiesz swój komputer już dziś, pobierając oprogramowanie tutaj.