Ett Enkelt Sätt Att Reparera Problemet Med Venturi-transportörsystemet

I vissa fall kan din mekanism visa ett fel som indikerar att venturi-servicesystemet har reparerats. Det kan finnas lite mer flera orsaker till detta problem.

Rekommenderas: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.

  Sex delar av pneumatisk transport på flera nivåer: reningsgrupp, transportledning, filter-/avluftningsbehållarens tanköppning och därför roterande anordning. Vanliga problem inkluderar produktuppbyggnad av tryckledningar eller luftslussventiler, böjda fyllningsgrader, slitna armbågar och/eller luftslussar, och helt enkelt en efterföljande ökning av antalet låsningsfel.

  Pneumatiska transportmetoder är mycket effektiva eftersom de uppvisar olika medier i olika branscher. När det gäller olika material, typer och även miljöer med ojämnheter, möter pneumatiska transportmaskiner också en mängd olika problem. Låt oss ta en titt på sättet att felsöka vanliga pneumatiska transportstörningar och vilka verktyg som kan få systemet igång igen.

  Felsökning av pneumatiska transportörsystem: problem och lösningar

  Blockering av transportör

  Täppta rör är ett av de vanligaste allvarliga problemen som många kan påverka driften av lufttransportörer. Detta problem kan visa sig på olika sätt, så det kommer säkert att ta lite tid och tålamod att eliminera det. Om rörlocken är vanliga är det också bra att notera standardartiklarna. Kraschar den ofta långt före lansering? Är omgivningen fuktig, särskilt kall eller varm? Saknade skicklighetssystemet ner tills nu stannade, eller hände det plötsligt? Att känna till dessa komponenter kan enkelt hjälpa dig att utan tvekan fastställa orsaken till blockeringen och ta hand om den.

  Kontrollera först för blockeringar, inklusive freak, rent lufttryck och insugningshastighet, ventiler, matningsledningar, extra luftutrymme, etc. Om lufthastigheten råkar vara för låg för materialet kommer inte varje luft att röra sig ordentligt tillbaka i kanalen och tilltäppningar kan göra upp. Om enheten är sliten eller helt enkelt felaktigt justerad, kommer den inte att kunna mata materialet nära den önskade hastigheten.

  Kontrollera flödesriktningen. Om för mycket av dessa tutorials matas in på en viss multilevel kan det också leda till akut igensättning. Fläkten är utformad för att se till att du hanterar en stor mängd av det som är viktigt att mata, och övermatning kommer att minska matningen och kan potentiellt orsaka igensättning. Övervaka föremålets blodcirkulation mot patrontrycket för att se när flödet är konsekvent felaktigt, även känt som pulserande.

  Erosionsslitage

  Fastiga, stora partiklar i själva luften kan snabbt korrodera pneumatiska datorhårdvarukomponenter, särskilt matningsledningar och hand. Erosion beror främst på höghastighetspåverkan, medan nötning beror på friktion när partiklar glider över en helt ny yta. Den framåtgående fasen av kraftig flygning och transport gör detta till en meningsfull, särskilt svår uppgift. I

  felsökning av ett venturi-transportörsystem

  Rotorhjälp Roterande ventiler är särskilt öppna för erosivt slitage, vilket kan leda till luftläckage över tid. Om kylluft läcker kommer mindre luft in i brygggruppen, vilket kan manuellt täppas igen. system Om sållen inte underhålls och rengörs då och då, kommer partiklar att tränga in i fläkten och som ett resultat orsaka för tidigt slitage.

  Partikeldistribution

  < h2 id="1">Vad är bara eductor fan?

  Ejektorrullar Graderna är utformade för att ta bort lösliga gaser och färger genom att driva ett gasflöde med hjälp av en högtrycksvätska som riktas av bara en venturi. Detta eliminerar behovet av en separat fläkt eller utmattningsfläkt för att transportera den luftbelastade giftströmmen till filterenheten.

  Pneumatisk kraft skapar olika krafter som bryter dessa partiklar mer än vad som är önskvärt och också nödvändigt. Slag och friktion Rör och andra föremål kan leda så att du kan snabbt bryta ned material, även om det skulle vara spröda och spröda. Detta försämrar inte bara materialets huvudsakliga kvalitet, utan det kan också leda till grunden av fina pulver, som vissa delar av det pneumatiska systemet verkligen inte är avsedda för, om du vill så att du arbetar med dem.

  Eftersom partikelhastigheten är mycket högst vid produktion av utspädd fas, precis där allt luftburet material är suspenderat och som ett resultat inte rör sig över täckningen av den nya rörledningen, kan byte för att hjälpa dig produktion av tätfas leda till partikel brottproblem. fas skulle finna dig själv som det enda genomförbara alternativet. Att minska antalet böjningsvinklar i var och en av våra rörledningar minskar påverkan och bör därför minska partikelnedbrytningen.

  Kondensering

  Hur fungerar per vakuum transportörarbete?

  Dammsugare gör en enda karriär av att skapa ett sug som håller ytpunkterna på tejpen. Till exempel förhindrar ett vakuumtransportband på ett realistiskt sätt pappersark, plastpresenter, kartong, flygblad, påsar, små och även tömda plastomslag från att blåses av när de rör sig längs vår linje.

  Många material som använder pneumatiska transportsystem kommer sannolikt sedan att fastna med och utan medar med hjälp av ett fast rör eller blöt i vilket vått. Den vanligaste orsaken bör vara kondens. I vissa fall förstärks förhållandena dramatiskt under dagtid utöver under arbetsinställningar och blir värre i skymningen. Dessa temperaturförändringar orsakar avlagringar som kommer att absorberas av föremål, vilket gör att människor idag samlas, klibbar ihop eller.

  Rekommenderas: ASR Pro

  ASR Pro är en revolutionerande mjukvara som hjälper dig att fixa en mängd olika Windows-problem med bara en knapptryckning. Det är lätt att använda och det kan hjälpa dig att få igång din dator igen på nolltid. Så lid inte av Windows-problem längre - ASR Pro kan hjälpa!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar

 • Spårning eller isolering av rören kan undvika att detta problem blir hjälpt. Eller, eftersom problemet vanligtvis uppstår under uppstart, kan luft som passerar genom röret för kortvarig användning vanligtvis bekvämt ut genom rörledningen. Om dessa förslag inte stämmer överens kan det hända att du behöver en avfuktare.

  Risker relaterade till damm

  Hur kunde en pneumatisk transportörarbete?

  Serien med pneumatiska transportkällor använder rörledningar för att flytta alternativ med hjälp av luftinsprutning. Dessa produkter består huvudsakligen av pulver eller granulat. Dessa system fungerar för att flytta material med slutna, förseglade skrivarpatroner för att blanda genom en luftklocka eller annan typ av gas och även tryck.

  Helt stängd pneumatisk utrustning och informationsutrustning kan också hjälpa till att minska sandkomplikationer, som är en av de normalt vanliga växtriskerna i en mängd olika områden. Frekvent och helt utdragen exponering för damm av alla slag resulterar i allmänna förödande effekter eller det kan vara hälsorisker, från lung- och hudvårdsproblem till brand- och explosionsrisker med mera. Från till synes ofarliga föremål som mjöl, vilket kan orsaka många kritiska explosioner, till tydligt hotande ämnen som asb.ätning, kontroll av svart, flygande damm är nödvändigt för en persons kretslopp i och runt den luftdrivna transporten. var

  Allt-eller-inget-platser är förknippade med särskilda risker. Pneumatiska transportmaskiner hanterar ofta dammbenägna material genom vilka kan ackumuleras runt remmar, skopliftar, soptunnor och annan utrustning vid respektive ändar av transportören. Dammutsugssystem Ett besök på de poäng är ett måste. p>
  felsökning av ett venturi-transportörsystem

  I förlängningen av att minska damm och viktiga källor är det också viktigt att göra det. Bågbildning mellan trasiga ledningar och kablar kan vara en vanlig orsak relaterade till bränder och explosioner. Regelbundet underhåll samt byte av bankcheckar vid behov kan hjälpa till att förhindra detta.

  Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.