Hjälp Lämplig Unmountable Boot Volume Server 2002-fel.

Rekommenderas: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.

  Under de tidigare dagarna har några av våra webbläsare stött på ett felmål om Server 2003:s omonterbara startljudstyrka. Detta problem kan ha olika bidrag till. Vi kommer att granska dem nedan.Vad gör att startvolymen inte monteras i Windows 10 och hur det hjälper att fixa. “Startvolymen” är naturligtvis partitionen för hårddisken som lagrar startfiler och Windows-motorn. När du får mitt “Unmountable Boot Volume”-fel kan du helt enkelt inte logga in för att vara Windows och fastnar i ett pålitligt blåskärmsfel (BSoD).

  Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows Professional exp Mer…Mindre

  Microsoft Windows XP Home Technician Edition Microsoft Windows XP Mer…Mindre

  Om problemet kommer att vara med anslutningskabeln, kommer du eventuellt att vilja byta ut 40-trådssändningen om du har en 80-tråds UDMA-kabel.
  Om problemet är med dina otroliga BIOS-inställningar, ladda ofta om hamna bakom “Fail Tolerance”-inställningarna och sedan ominstallera aktivera några av de mer traditionella alternativen som USB-stöd.

  EOm webbplatsen är ett korrupt katalogdatorsystem: –
  1 fall. Sätt även in vår Windows XP CD i CD-ROM-skivan. Starta sedan om datorn.

  När det orsakas, välj alla alternativ du måste ha för att starta din dator från alla CD-ROM-enheter.

  2. När skärmen Välkommen till installationsprogrammet visas trycker du på R för att starta återställningskonsolen.

  3. Om du har en dubbelstartdator och även multistartdator, välj den installation som alla behöver för att komma åt konsolåterställning.

  4. Ange det faktiska administratörslösenordet varje gång du uppmanas att göra det. Om fältet för att ständigt byta administratör är tomt, tryck bara på Enter.

  5. Vid kommandot motivera, skriv chkdsk /r och skriv sedan ENTER.

  6. Vid snabbkommandot, skriv exit OCH tryck sedan på ENTER för att starta om den nya datorn.

  Detta kan mycket väl ta lite längre tid, men att detta system bör starta Windows i större delen av ländryggen.

  0x000000ED

  “stopp UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” felmeddelande trots att du startar om datorn eller eventuellt för att uppgradera till Windows XP

  unmountable boot sound level server 2003

  Återställningskonsol Beskrivning Windows XP-uppdateringar

  Om processen ovan misslyckats för att reparera enheten, använd varje “fixboot”-kommando i steg 5 som består av det aktuella “chkdsk /r”-kommandot.

  unmountable boot volume server 2003

  Information som handlar om orsaken och möjliga lösningar till stöd för Blue Screen of Death (BSOD) förknippad med uppstart med det speciella “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”-felet och hur man hanterar STOPP: kod 0x000000ED.

  >

  Rekommenderas: ASR Pro

  ASR Pro är en revolutionerande mjukvara som hjälper dig att fixa en mängd olika Windows-problem med bara en knapptryckning. Det är lätt att använda och det kan hjälpa dig att få igång din dator igen på nolltid. Så lid inte av Windows-problem längre - ASR Pro kan hjälpa!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar

 • Det här felet kan vara ett stavfel, till exempel UNMOUNTABLE_BOOT_DRIVE, men är funktionellt detsamma.

  Om “ICKE-MONTERAD STÖVELVOLYM”

  NeoSmart Technologies har ännu sammanställt följande expertis om denna bugg baserat på faktainformation som samlats in och presenterats av vårt nya nätverk av ingenjörer, utvecklare och proffs eller partnerorganisationer.

  Felbeskrivning och symtom

  Följande meddelanden, varningar, varningar, dessutom symboler är associerade med samma fel.

  Symptom 1: BSOD med UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

  När du startar en viss dator med Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, kan du börja se en svart skärm (BSOD) med ett särskilt felmeddelande “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” och vanligtvis innehållande en avstängningsprocedur STOP: 0x000000ED< /code> som på sidan nedan:

  Hur fixar jag Omkopplarbar startvolym?

  Steg en individ: Starta om och kontrollera problemet igen.Steg 2: Skapa en Windows 10-serviceskiva.WSteg 3: Använd Windows Automatic Repair.Steg 4: Fixa denna Master Boot Record.Steg 5: Kör kommandot Chkdsk.Steg ett halvdussin: Prova en SFC-skanning.

  Ett problem måste ha upptäckts och Windows har stängts av för att förhindra korruptiontill sin egen dator.UNMONTED_BOOT_VOLUMENär du först ser denna färdighetsfelskärm,starta om din dator. Om den här skärmen visas, följ instruktionernasteg igen:Kontrollera när det gäller dig själv om nya trädgårdsredskap eller annan programvara är korrekt installerad.Om detta förmodligen kommer att vara en ny installation, kontakta märket för din nuvarande hårdvara eller kanske en programvara.för Windows alla nödvändiga uppdateringar.Om skador uppstår, inaktivera eller ta bort nymonterad hårdvaraeller programvara. Inaktivera BIOS-lagringsutrustning som cachning eller eventuellt mörkerkopiering.Om du behöver använda riskfritt läge för att ta bort eller inaktivera aspekter, starta omdin dator, tryck på F8 till speciella avancerade startalternativ och sedanVälj ganska säkert läge.Tekniska detaljer:*** STOPP: 0x000000ED (0x80F128D0, 0xc000009c, 0x00000000, 0x00000000)

  Symptom 2: BSOD med UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

  Hur jag fixar Windows XP Blue Screen Unmonterbar startvolym?

  Starta om din dator samt förutsatt att alternativet att starta upp i Windows XP eller starta upp i 12-stegskonsol visas, välj återställningsspelkonsol, starta i felsäkert läge, öppna sedan ett kommandofönster och kör CHKDSK /Out. Starta om din dator, tryck på huvudtangenten f8 för att starta upp i ljudläge, öppna sedan ledarskapstiden och kör CHKDSK /R.

  Symtomvariant , inklusive denna från möjlig alt-text:

  Problemet fastställts, sedan stängdes Windows av för att skydda dig från skada.till din dator.UNMONTED_BOOT_VOLUMENär någon först ser ovanstående brister,starta om din dator. När denna LCD-TV-skärm visas, följsteg igen:Kontrollera alltid om det på den punkten finns tillräckligt med utrymme på din riktigt svåra enhet. Om det finns den senaste drivrutinenbestäms av ett stoppmeddelande, inaktivera någon sorts hel förare eller kontrolleratillhandahålls av dess tillverkare för att uppdatera drivrutiner. Testa att renovera videonAdapter.Kontakta din hårdvaruleverantör på grund av bekväma BIOS-uppdateringar. FörbjudaMöjliga BIOS-lagringsområdesval som cachning eller mörkerkopiering.Om en person behöver njuta av OK-läge för att ta bort eller bli av med komponenter, systemetPå din dator, mediakanaler F8 för att välja Advanced Boot Options, sedanvälj säkert läge.Tekniska detaljer:*** Avstängning 0x000000ED: (0x80F128D0, 0xc000009c, 0x00000000, 0x00000000)

  Orsak till detta fel

  Hur passar du 0x000000ed?

  Stäng av och starta om den allmänna datorn.Tryck på DEL och F12 eller F2 många gånger samtidigt. Fortsätt göra detta tills en svart skärm visas på din dators projektionsvindruta. Försök att stänga av och starta om en dator en annan gång om det behövs.

  Den OMONTERbara startvolymen Common Error Blue Screen of Death är ett nytt effektivt tecken på att Windows inte gör jobbet ordentligt. Det var nödvändigt att montera de flesta < sup>1 starta filsystemet i gemenskapen för att kunna läsa / komma åt nödvändiga beroenden från det.

  Medan Windows, som definitivt är baserat inom en arkitektur som mycket liknar en verklig mikrokärna, är mer sannolikt att dynamiskt laddar beroenden och delar, finns det en grundläggande delmängd, oftast kopplad till beroenden, som är bundna som kan vara Julgranar vid uppstart, kanske fönster också. formateringen går snabbt även om kärnan med största sannolikhet anropades.

  Med de senaste Windows-liknande utgåvorna, och speciellt precis efter omstruktureringen av kärnan men inte desto mindre, drivrutinen som inträffade som en del av utvecklingen av Windows Vista, har denna lista med komponenter gradvis försvunnit till en stor procentandel av väsentliga ( och mestadels generisk) I/O. Utdatadrivrutiner

  Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.