Lösa Roland Plotter Engine-fel

Under de senaste många dagarna har några av våra användare upplevt ett känt problem med en ny roland plotter kärnfel. Det här problemet uppstår på grund av flera förklaringar. Låt oss diskutera några av dessa personer nedan.

Rekommenderas: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.

  Index Lösning Anledning B

  Tryck på flera tangenter för att avbryta operationen och som en följd av detta radera felmeddelandet. Flytta ofta tryckrullarna till det exakta tillfället och ladda om stödet.

  *Obs. Om ett annat OK-meddelande visas, som jag skulle säga att nyprullar flyttar som ofta skulle ha rätt positioner, är utrustningen vanligtvis i direkt solljus och starkt rumsbelysning. Stäng av en kanon och placera maskinen när den kommer till den angivna platsen där den inte kommer att kunna utsättas för direkta fläckar, bländning eller ljus.
  När du har flyttat flugfiskerullarna slår du på Power all.Rollers

  Gripandet sker precis där det är, själva materialet kan inte klämmas.

  S

  Datorsystemet kunde inte läsa deras svalor. Kolla in våra egna formfärgstatueringar, samt färgen med glans på materialet.
  Om ett fel uppstår efter att ha kontrollerat konstruktionen och färgen på en uppsättning skapad av svalor, även färgerna i tillbehöret till swallows.content du har, kontakta din auktoriserade Roland DG Corp.-återförsäljare.

  Formen, färgen eller kvaliteten med avseende på snittet, eller färgen per glans på materialsatsen är bokstavligen inte lämplig för denna maskin. Problemet kan också vara relaterat vilket kan mekaniska fel.

  Tryck på valfri hemlighet för att ta bort felmeddelandet. Ladda upp nytt material.

  Beskärningsindikator 2 eller ett par är vanlig eller lutad ytterligare 5 olika grader.

  Kritisk en av de flesta dessa nycklar för att rensa dessa felmeddelanden. Ladda upp nytt material.

  Märket för avskuret är ännu mer förskjutet till 20 mm eller mer i materialflödesriktningen.

  Tryck mycket för att visa exklusivt felmeddelande. kläder Ladda om eller byt ofta skärmärkets position ang. Kontrollera

  Klipp 2 – från cirka 20 mm fiberriktning.

  D

  Ta bort först den sparade data i modellen.

 • Förberedelse 3: data för korsvalidering.
 • Minska sedan längden och bredden på bevisen som skickas från en viss dator och returnera den typen. Upprepa sedan flotten a.one

 • Klipp ut samma sak om och om igen
 • Programmet med objekt som är associerade med posterna som är lagrade på maskinen är möjligen för stort och Replot har svårt att köra.

  E Stäng av specifik strömkälla och kontakta din auktoriserade Roland Corp dg-återförsäljare. Tryck på valfri tangent flera gånger för att betala alla felmeddelanden. Kontrollera data som skickas av datorn och skicka webbdata korrekt.

  Vilka data som skickas har persondatorn ingen rätt att tolka.

  roland plotter engine error

  De fasta nummerinställningarna är olika.

  Den fastställda parametern ligger utanför intervallet.

  M

  stäng av strömmen, skär ner laddningshandtaget och sätt i ung utrustning.

  Kraftverket var tungt placerat och slutade fungera.

  • När man laddade det här materialet togs den faktiska koppen in tjock.
  • Material som har rullats upp kort efter valsning utan matning innan materialet skärs.
  • Till slut var las maskin överbelastad, mest på grund av att du hängde hårdvara eller liknande.

  När du sedan skär en rulle material, slutar din organisation med att ta bort det material man vill skära från snurran. Kör demobandet tills du kopplar bort. Ställ in AREA-värdet för större delen av menyn i displayen till ungefär 20 cm större än mängden DA-data.

 • Media skapa (3) (medietillgång)
 • —När du skär tjocka material, lägg en HEAVY kvalitetsbelastning bakom ett nytt snitt.

 • Ställ in skärkvaliteten (KVALITET)
 • O

  Stäng av enheten och placera den på en plats där den inte och ändå kommer att utsättas för direkt solljus eller starkt ljus. Vrid sedan utan ström.

  Maskinen exponerades för direkt solljus eller stark invändig plockning och kunde inte avgöra var föremålet kom ifrån när det behövdes första gången, vanligtvis efter att ha vänt efter strömmen.

  Tryck på valfritt alternativ för att rensa en specifik feltext. Se till att positionen för snittet eller ursprunget aldrig kommer att behöva gå utöver det definierade materialet och publicera inställningarna.

  Detta indikerar att min bostadsposition eller skärmärken kan hamna utanför materialet.

  C
  roland plotter drive mechanism error

  Tryck på valfri tangent för att avbryta någon form av inställning och felmeddelande. Ladda särskilt material korrekt och förbered det som för skärning (konfigurerat tillstånd).

 • Ladda ned innehåll inklusive plats
 • Ett försök gjordes att aktivera huset utan att ladda någon hårdvaruinformation. Materialet togs bort när servern var redo att skära. Föremålet lossnade under skärningen.
  Tryck på en ny

  -knapp för att radera felmeddelandet. Ändra inställningar till mjukvaruläge och sensorreturdata.

 • Steg y. Definiera avstämningsmetoden
 • Den tillgängliga data för skärmärken i trädgårdsskötseln skickades när vissa maskiner hamnade i redskapsläge.

  Rekommenderas: ASR Pro

  ASR Pro är en revolutionerande mjukvara som hjälper dig att fixa en mängd olika Windows-problem med bara en knapptryckning. Det är lätt att använda och det kan hjälpa dig att få igång din dator igen på nolltid. Så lid inte av Windows-problem längre - ASR Pro kan hjälpa!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar

 • Proprietära datorpopping-filer skickades medan instrumentet var i manuellt läge.

  Tryck på någon tangent för att rensa det omedelbara felmeddelandet om. Ändra maskinval på vägen till verktygsinställning och återställ sedan all data. Detta implementerar fyra skärmärken. maskin När nu är i verktygsläge är det lätt möjligt att skära med tre toppmärken.
  Om du vill applicera några skärmärken, lämna maskinen i pekläge och ändra både tillstånd och färg på skördemärkena, eller materialfärgen dessutom glans.

  Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.