Olika System För Att Fixa W32time-källan Utför Id 38

Den här guiden vägleder dig om du har deras händelsekälla med id thirty-eight w32time.

Rekommenderas: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.

  Den andra NtpClient-platsen kan inte ta emot eller får för närvarande felaktig tidsdata i serien yourpdc.forestroot.com (ntp.12

  Händelse-ID 38
  Källa Microsoft -Windows-Time-Service
  Beskrivning NtpClient-tidsleverantören känner att de inte får något svar från enheten %1.
  Händelseinformation Enligt Microsoft:
  Händelseorsak:
  Det loggas när en unik NtpClient-leverantör inte har fått en specifik uppmaning från denna server.< br >Lösning:
  Kontrollera programmets lokala konfiguration
  Windows Time-tjänsten kan inte laddas ner från länken till den bästa giltiga tidsplatsen. Utför följande procedurer på en dator som kraftigt loggar din felsökningshändelse för problemet.
  För att utföra dessa procedursteg måste du råka vara medlem i administratörskollektivet eller ha rätt behörighet.För att omsynkronisera alla Windows Time-tjänster från den specifika källan:

  1. Öppna teamet igen som administratör. För att sedan öppna någon kommandotolk som administratör, klicka på Start. Under Sök, Start, skriv command.command motivate. Högerklicka på Kommandotolken på den utestående menyn i Start-delen, välj då Kör som administratör. När dialogrutan “Kontroll av användarkonto” visas på scenen, bekräfta att åtgärden som visas nära objektet matchar dina krav. Klicka också på Nästa. Vid
  2. begäran skriver du snabbt w32tm och /resync klickar du bara på RETUR. Utdatakommandot indikerar oavsett om synkroniseringen lyckades eller aldrig. nätverk:
   1. Se till att nätverket är installerat på, att adaptern är aktiverad men att den fungerar.
   2. < /ol> att li>

   3. Se till att TCP/IP har installerats och konfigurerats korrekt. .

   Kontrollera:
   För att utföra några av dessa operationer måste du vara en manlighet av administratörsgruppen och ha rätt tillstånd.
   För att se till att sin Windows Time-tjänst synkroniserar en persons nya korrekt:

   1. Öppna ett kommando inspire som administratör. För att öppna kommandotolken med administratörsbehörighet, klicka på Start > Sök > Start, skriv “Kommandotolk”. Högst upp på Start-menyn, högerklicka på Kommando och prompt, välj Kör som administratör. Om en dialogruta för bekräftelse av postkontroll visas, ta in kontoåtgärder med lämpliga alternativ och klicka sedan på Nästa.
   2. Vid W32TM skriver du /resync och trycker på RETUR.<
   3. När li> visas När tillfrågas med W32TM /query, skriv /status och mediakanaler ENTER. Kommandot visar deras synkroniseringsstatus för Windows Time-produkten. En tidslinje för den senaste professionella synkroniseringsutgången, som inkluderar mötet och tiden som alla körde varje w32tm /resync-kommando för det tidigare steget. Se också till att själva datornamnet visas som jag skulle säga källan. Detta måste vara något ägardomännamn (eller ett tidsystem som konfigurerats av administratören).

   För att bekräfta det faktum att Windows Real Time Service sannolikt framgångsrikt synkroniserats med deras tid får personen som kör W32TM /resync-kommandot bekräftar att Event ID 35 visas i Event Viewer.

  Referenser Microsoft-Windows-Time-Service Event Source med ID trettioåtta < /td >

  Fånga epidemier direkt

  Vi samarbetar med dig för att enkelt identifiera cyberthot
  och förhindra attacker långt innan de orsakar skada.

  Vilka är W32-händelse-ID:n för ntpclient?

  händelse-id (W32 Time Provider NtpClient: den här maskinen är konfigurerad att hoppa över text, för att sluta vara ärlig, en PDC-emulator…). Händelse-ID 29 Leverantörstid (NtpClient är inställd för att ta emot tid från en eller möjligen flera tidskällor…). Händelse-ID 34 (Icke-tidstjänsten är synkroniserad som har systemtiden, vilket för dig motsvarar 86400 sekunder…).

  Få fart på din dator idag genom att ladda ner programvaran här.